F93 - Emoční poruchy se začátekem specifickým pro dětství

Skupina se dále dělí na:
F93.0 Separační úzkostná porucha v dětství
F93.1 Fobická anxiózní porucha v dětství
F93.2 Sociální anxiózní porucha v dětství
F93.3 Porucha sourozenecké rivality
F93.8 Jiné dětské emoční poruchy
F93.9 Dětská emoční porucha nespecifikovaná