F94 - Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání

Skupina se dále dělí na:
F94.0 Elektivní mutismus
F94.1 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
F94.2 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
F94.8 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
F94.9 Porucha dětských sociálních funkcí nespecifikovaná