F95 - Tiky

Skupina se dále dělí na:
F95.0 Přechodná tiková porucha
F95.1 Chronické motorické nebo vokální tiky
F95.2 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette)
F95.8 Jiné poruchy tiků
F95.9 Tiková porucha nespecifikovaná