F98 - Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospělosti

Skupina Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospělosti se dále dělí na:
F98.0 Neorganická enuréza
F98.1 Neorganická enkopréze
F98.2 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém nebo dětském věku
F98.3 Pika kojenců a dětí
F98.4 Stereotypní pohybové poruchy
F98.5 Koktavost (zadrhávání v řeči)
F98.6 Brebtavost
F98.8 Jiné neurčené poruchy chování a emocí, se začátekm vyskytujícím se obvykle v dětství a v dospělosti
F98.9 Neurčené poruchy chování a emocí, se začátekm vyskytujícím se obvykle v dětství nebo v dospívání