Vložit dotaz

Poradenský tým

V poradenském týmu jsou zastoupeny profese a zkušenosti, které jsou významné pro péči o duševní zdraví. Zde se můžete dočíst o lidech, kteří věnují pozornost vaším dotazům:

 

Magdalena Magdalena

Moje životní cesta je příběhem ženy, která ač měla všechny výhodné karty na své straně - dobré zázemí, sportovní úspěchy, titul MUDr., tři krásné děti - skončila v invalidním důchodu s nulovým sebevědomím a na nejhlubším dně.
První náznaky nemoci se objevily při studiu medicíny, ale hlavním spouštěčem mých depresí a úzkostných stavů byl první porod. Začalo období temna. Nediagnostikované poporodní deprese mě provázely osm let, než jsem se po dlouhém trápení, s těžkými migrénami, zhroutila. Od té doby už uplynulo několik let, a přestože jsem nevěřila, že se ještě někdy zasměji, prožívám zase radost a neuvěřitelně si užívám obyčejných šedivých dní. Ale každý z nich, prožitý bez úzkostí, je malým zázrakem.
Deprese mě sice provází životem dál a nedovolí mi létat v oblacích, ale učím se s ní žít a neustále hledám cesty, jak se s ní srovnat a mít plnohodnotný život. Po malých krůčcích se mi to daří, a pokud budu moci někomu díky svým zkušenostem prospět, budu tomu velice ráda!
Vlaďka Vlaďka

Čtvrtým rokem pracuji jako peer konzultantka v neziskové organizaci Ledovec. Při pomoci lidem s duševním onemocněním využívám svou zkušenost s tím, když bolí duše. Uzdravuji se z depresivní a úzkostné poruchy. Toto onemocnění mi v životě připravilo mnohé nástrahy a obtíže, zároveň mě mnohému naučilo a v neposlední řadě mi dalo příležitost živit se prací, která mě těší, naplňuje a v níž nalézám hluboký smysl pro sebe i pro druhé. Ve volném čase ráda čtu, toulám se krajinou, pochutnávám si na zeleném čaji a věnuji se rodině. Jsem upřímně vděčná za pomoc, jakou jsem na cestě zotavení se z duševního onemocnění od ostatních lidí dostala. Nyní mi přináší radost to, že mohu pomáhat i já.


Jana Jana

Mám osobní zkušenost s depresí a úzkostnou poruchou, žiji s nimi už přes deset let. Za tu dobu jsem několikrát zažila dlouhá období, kdy jsem opravdu doslova „přežívala“ a snažila se jen vydržet další den. Utrpení bylo tak veliké, že nejlákavější byla představa „už nebýt“. Naštěstí jsem to nevzdala a zase přišla období, kdy byl život docela prima, nebo dokonce šťastný. Snad už jsem pochopila, co moji nemoc způsobilo a co mě měla naučit. Snažím se žít s ní, ale už ji nenechat ničit můj život. Občas se mi připomíná, „hlídá mě“ a já pak vím, že musím víc dbát na dodržování toho, co jsem díky ní měla pochopit. Nemoc mi vlastně dala i hodně užitečného – díky ní jsem se odhodlala vystudovat nový obor a postupně měnit svoji celoživotní profesi. V poradenství a pomoci druhým tak můžu spojovat odbornou znalost s vlastním nenahraditelným prožitkem.


Agáta Agáta

Pracuji v občanském sdružení Fokus jako peer konzultantka a pracovnice v sociálních službách. Mám vlastní zkušenost s duševním onemocněním, léčím se asi deset let. Ráda poznávám nové lidi a udržuji stará přátelství. Baví mě komunikovat, ráda cestuji a poslouchám hudbu. Tuto práci jsem si vybrala proto, že vím, jak je těžké říci si o pomoc, nebo radu, když se člověk dostane do psychických nesnází. Myslím si, že duševní zdraví je hodnota, za kterou je třeba bojovat.


Lenka Lenka

Posledních 8 let pracuji v neziskové organizaci zabývající se péčí o duševně nemocné jako socioterapeutka a organizační vedoucí. Moje psychické problémy (diagnóza bipolární porucha) mě donutily opustit kariéru hlavní ekonomky a vedoucí projektů v renomovaných společnostech. Napsala jsem několik knih a našla jinou cestu, která mě naplňuje mnohem více. V roce 2014 jsem prošla výcvikem pro peer lektory (lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) v Centru pro rozvoj duševního zdraví. Mám zkušenosti nejen s bipolární poruchou, ale i s jinými psychickými problémy, se kterými se setkávám nejen u svých klientů, ale i u některých přátel. Práce peer pracovníka mě velmi naplňuje především v tom, že mohu předat své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí, přesvědčení, že uzdravení (recovery) je možné a že psychická porucha může mít dokonce i pozitivní smysl.


Petr Šturma, DiS. Petr Šturma, DiS.

Vystudoval obor sociální práce. V letech 2006 a 2007 pracoval jako streetworker mezi lidmi bez domova. V roce 2008 nastoupil do Občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav, kde se začal věnovat problematice duševních onemocnění a kde působí doposud. Původně zde pracoval jako člen case managementového terénního týmu, nyní zastává funkci vedoucího tohoto týmu.


MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Zuzana Foitová

Má více než 25 let praxe v oblasti péče o lidi s duševními poruchami. Věnuje se jak ambulantní psychiatrické léčbě, tak psychoterapii a práci v terénu včetně krizové pomoci, vždy s důrazem na komunitní přístup. Věnuje se také rodinám pacientů a preventivním programům. Působí rovněž jako supervizorka zdravotních a sociálních služeb a jako lektorka vzdělávání pracovníků v této oblasti. Angažuje se v projektech zaměřených na změnu systému péče o osoby s duševními poruchami u nás. Přednáší na odborných konferencích a publikuje popularizační texty. Zuzana Foitová je garantkou peer poradny.


MUDr. Petr Příhoda MUDr. Petr Příhoda

Vystudoval 1. lékařskou fakultu v roce 1995 a vzápětí poté začal pracovat jako psychiatr v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Do konce roku 1998 zde působil jako sekundární lékař. Od roku 1999 pak pracoval v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4 jako ambulantní psychiatr a psychoterapeut. Věnoval se především pacientům se schizofrenií, svou práci dělil mezi ambulantní psychiatrii a psychoterapii, v letech 2003-2008 zde pak zastával funkci zástupce primáře. Od roku 2008 až dosud je primářem oddělení resocializace a krizové intervence v PL Bohnicích, v DPS Ondřejov si ponechal částečný úvazek. Má dvě atestace z psychiatrie a funkční specializaci v psychoterapii.


Mgr. Michael Kostka Mgr. Michael Kostka

V roce 2003 jsem absolvoval v oboru psychologie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy. Od 2009 odborná způsobilost v oboru adiktologie. 2003-2010 jsem pracoval jako psycholog a terapeut v terapeutické komunitě Magdaléna – léčba  drogových závislostí. Od r. 2010 pracuji v PN Bohnice. V ambulantní péči jsou mými klienty především lidé v náročných životních situacích (rozchody, ztráty, sociální izolovanost, nejistota apod.), v péči lůžkové mám zkušenosti především v oblastech závislostí, psychóz a poruch osobnosti.