jaký typ závislosti muže vyvolavat konopí

Dobrý den,jestli se nepletu drugs vyvolavají dva rozdílné typy závislostí,bud je to závislost fyzická klasicky heroin a nebo spíše psychická(amfetaminy,kokain)
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, většina drog vyvolává oba typy, spíše záleží v jaké míře. Hranice mezi oběma typy závislosti je často problematická. Např. u opiátů (heroin) je velmi výrazně přítomna fyzická závislost, která závislého nutí se chovat tak, aby neměl odvykací stavy. Ale i po odabstinování, třeba po léčbě, přetrvává závislost psychická. podobně je tomu u alkoholu. Určitý stupeň fyzické závislosti byl popsán i u amfetaminů a kokainu, na zvířatech byl asi před 15 lety prokázán odvykací stav u podávání cannabinoidů. V porovnání s heroinem a alkoholem je to však mnohem méně intenzivní problém, zde dominuje závislost psychická. Tu zvládnout ovšem může být mnohem těžší, protože jde o problém dlouhodobý.


Zpět na seznam [CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object reference not set to an instance of an object.