Viditelná temnotaAutor: William Styron

Útlá autobiografická kniha, kde autor podává výpověď o duševní krizi, která ho postihla na podzim roku 1985 (v jeho 60 letech). Snaží se zachytit muka člověka prožívajícího hlubokou endogenní monopolární depresi. Jsou zde zachyceny i případy dalších literátů, kteří depresi prodělali nebo kterým se stala osudnou. Autor se snaží najít i důvod svého onemocnění a popisuje průběh své léčby.