Reference

ANEB jak naše vzdělávací kurzy hodnotí samotní účastníci

V textech vycházíme z dotazníků zpětné vazby, které účastníci vždy na závěr kurzů vyplňují. Hodnocení kurzů zároveň doplňujeme slovním hodnocením, které nám někteří z účastníků poskytli.

„Všichni současní i budoucí zaměstnanci pobočky o.s. Fokus Mladá Boleslav v Karlovarském kraji absolvují kurzy, které pořádá Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Máme tak jistotu, že se zaměstnancům dostane odpovídajícího vzdělání od profesionálů, kteří mají v oblasti péče o duševní zdraví dlouholeté zkušenosti a jsou zároveň nositeli komunitního přístupu v péči o duševně nemocné. Kurzy tvoří provázaný celek a vychází z dobré praxe poskytování péče lidem s duševním onemocněním. Pracovníci se z nich vždy vrací motivovaní k rozvoji služeb sdružení a jejich poskytování na co nejvyšší úrovni.“ (Jaroslav Hodboď)

„Kurzy splnily nad rámec má očekávání, děkuji za možnost se zúčastnit.“ (Michaela Loudová)

„Atmosféra na kurzech byla úžasná. Cítila jsem se dobře, protože jsem z lektorů, i když mají velké zkušenosti a jsou odborníci ve svém oboru, nepocítila žádnou nadřazenost. Byli milí a empatičtí. Líbilo se mi prokládání teorie a praktických ukázek, kterých jsme se zúčastňovali. Dodalo to všemu naučenému tu správnou tečku a „docvaknutí“ úplného pochopení. Všemi našimi nápady a myšlenkovými pochody se lektoři zabývali, což jsem velmi ocenila. Dále se mi líbily příklady z praxe, které lektoři uváděli, ráda jsem byla také za doporučenou literaturu.“ (Diana Kostková)

„Kurzy byly pojaty jako teoreticko-praktické, na úvod jsme probírali vždy něco teorie a mezi tématy nebo ke konci kurzu jsme řešili různé kazuistiky, zamýšleli se ve skupinkách, jaké by konkrétní problémy konkrétních klientů mohly mít řešení a jak by jim tým Fokusu, případně ve spolupráci s jinými organizacemi, mohl pomoci. Také jsme v rámci kurzu hráli několik scének ze života. Všechny tyto praktické věci se nám, nebo alespoň mně, tak hluboce vryly, že z nich myslím budu čerpat ještě dlouho i ve skutečné práci s klienty. Kurzy byly vyvážené, chvílemi veselé i vážné, ale vždy neobyčejně chytlavé, člověka se zájmem o věc musely nadchnout stejně jako mě. Nikdo z nás, účastníků, se ani chvilku nenudil, a tedy kurzy i lektory hodnotím velmi pozitivně.“ (Tereza Heineková)

„Všichni přednášející byli velmi empatičtí, fundovaní a ze své praxe nám všem dali to nejlepší a úžasným způsobem. Ono to také bylo i formou, jakou byly přednášky vedené, kdy přednášející řekl to zásadní a potřebné, a pak probíhaly diskuze s námi. Takže aktivní účast. A nutnost, pro nás, zamýšlet se a hledat řešení. Fakt mě to bavilo.“ (Lada Balická)

Camberwellské hodnocení potřeb (CAN): Největším přínosem kurzu je pro účastníky spojení teoretických informací a praktického nácviku použití metody a možnost okamžité konzultace nejasností. Pozitivně také hodnotí vlastní zkušenosti lektorů s použitím metody CAN. Někteří účastníci by ocenili více informací a především praktického procvičení metody vzhledem k tomu, že je pro ně metoda nová a potřebovali by ji více zažít a vstřebat – souvisí především s časovým rozsahem kurzu.

Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace: Nejpřínosnější se účastníkům zdá zprostředkování komplexního a multidisciplinárního pohledu na psychiatrickou rehabilitaci, konkrétně pak téma připravenosti k rehabilitaci a konceptu úzdravy. Některým účastníkům se jeví jako příliš náročné zpracování závěrečné práce, ale na druhou stranu pozitivně hodnotí, že lektoři práce opravdu pročítají a komentují.

„Kurz se mi moc líbil. Všechny dny byly velmi zajímavé a přínosné. Celková atmosféra kurzu proběhla v přátelském duchu. Lektoři, které již znám delší dobu, byli fajn, je s nimi super spolupráce a výklad všech témat byl srozumitelný.“ (Milan Kubík)

„Dle mého názoru byly kurzy prezentovány na vysoké úrovni, lektoři byli velmi milí, poskytovali zpětnou vazbu a často nás zapojovali do praktických cvičení, ať už individuálně či skupinově. Toto vidím jako velký přínos. Informací bylo mnoho, proto pozitivně hodnotím, že jsme domů dostali k dostudování studijní texty. Také se mi líbilo, že byla možnost do textů vpisovat k určitému prezentovanému tématu některé další informace. Moc se mi líbily praktické nácviky modelových situací a řešení kazuistik. Pozitivně hodnotím i využívání interaktivních prvků – dataprojektor, flipchart.“ (Michaela Loudová)

Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích: Účastníci na kurzu oceňují především jasnou strukturu výkladu, návaznost témat a celkovou srozumitelnost. Přínosné pro ně je zejména utřídění a oživení znalostí a jejich doplnění o nové. Pozitivně hodnotí doplňování teorie praktickými příklady z praxe, možnost živé diskuse a nabídku studijního materiálu v elektronické podobě. Některým se zároveň zdá, že určitá témata by zasloužila více prostoru, který jim z časových důvodů nemůže být věnován.

Práce s rodinami osob s duševním onemocněním: Účastníci oceňují zapojení dvou lektorů s různými zkušenostmi do výuky a zdá se jim, že se dobře doplňují. Pozitivně hodnotí dostatek prostoru pro dotazy a témata, o která mají konkrétně zájem. Jako užitečnou a přínosnou vnímají nabídku konkrétních postupů při práci s rodinou. Účastníci by uvítali pokračování kurzu, kde by mohli dále prakticky získané znalosti rozvinout.

„Kurz práce s rodinami byl pro mě zcela nový, tato problematika mě velmi zajímala, neboť ji vnímám jako důležitý článek v práci s lidmi s duševním onemocněním. Zajímalo mě, jak zapojit rodinu do spolupráce, jak ji kontaktovat a jakým způsobem ji ve spolupráci podporovat, což jsem se na kurzu dozvěděla. Také jsem se dozvěděla, čeho se rodiny bojí, jak mohou reagovat a mnoho dalších důležitých informací (nejen teoretických, ale i z praxe). Líbilo se mi využívání interaktivních prvků (flipchart, dataprojektor), kladně hodnotím studijní materiály a možnosti vpisování. Moc se mi líbila praktická cvičení – např. řešení kazuistik z praxe Balintovskou metodou a hraní rolí. Lektoři byli výborní, poskytovali zpětnou vazbu a možná řešení problému.“ (Michaela Loudová)

„Odnesla jsem si úžasný zážitek ze cvičení – vlastně živé hry. Byla to práce s rodinou. Když má budoucí kolegyně byla case manager (CM) a další hráli členy rodiny. To samo o sobě bylo poučné, kdy CM se nechala vtáhnout emocemi do situace v rodině a do jejich komunikace, která v takové rodině není asi nikdy moc dobrá, protože jsou vlastně všichni bezradní, hledají viníka a neznají řešení. A pro mne bylo asi naprosto úžasné, když paní Wenigová ještě psychologicky rozebrala „zasedací pořádek“ zúčastněných. Nejen, že v člověku se dost hýbou emoce při komunikaci „herců“ a probíhá mu v hlavě, co by udělal a jak by se zachoval, ale to upozornění na to, jak se posadit a sledovat, jak si sedli ostatní, což právě bývá zřejmě to, co dá člověku podstatnou informaci o situaci a zainteresovanosti přítomných a jejich postoji a spřízněnosti s jednotlivými členy.“ (Lada Balická)

Přístup k sexualitě lidí s psychózou: Účastníci pozitivně hodnotí především odborné znalosti problematiky a dlouholetou praxi lektorky, které dokáže informace předat živou a srozumitelnou formou a vhodně doplňovat teorii praktickými příklady. Líbí se jim také přiblížení problematiky z různých úhlů pohledu a jsou spokojeni, že získali řadu nových informací a že jim kurz přináší podněty k zamyšlení.