Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace

Lektoři: MUDr. Zuzana Foitová, MUDr. Ondřej Pěč, Mgr. Pavel Říčan, MUDr. Jan Stuchlík
Rozsah: 40 + 10 (samostudium) hodin / 45 min. (5 dní)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00 (1. – 5. den)
Cena: 7 800 Kč
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Kurz vychází z výukových modulů, které vznikly v projektu MATRA III – projektu na podporu vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví, a dále z osnovy vzdělávání pro pracovníky komunitních služeb mezinárodního projektu PSYCHO-RESCUE. Do kurzu byly vybrány moduly určené k prohloubení znalostí a dovedností v oblastech komunitní péče, šetření, cílů intervence a problémových situací v rámci psychiatrické rehabilitace. Lektory kurzu jsou odborníci různých profesí s dlouholetou praxí v komunitních službách.

Osnova kurzu:

  • Budování pracovního spojenectví s uživateli služeb
  • Vyšetření
  • Proces psychiatrické rehabilitace
  • Podpora self-managementu, sebeřízení a začleňování lidí s duševním onemocněním do komunity a její aplikace v terénní praxi
  • Problémové situace v psychiatrické rehabilitaci

Kurz účastníkům přinese:

Účastník bude po absolvování kurzu umět provázet klienta s duševní nemocí procesem psychiatrické rehabilitace počínaje navazováním vztahu přes šetření potřeb, zjišťování rizik, rozvíjení motivace a self-managementu, až po šetření obtížných situací s klientem a jeho okolím.

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a zpracování závěrečné práce/eseje z vlastní praxe v propojení s vybranými tématy z kurzu.Přihlásit na kurz