Destigmatizace - stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním

Rozsah: 6 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 15.00
Cena: 1 200 Kč (platí pro otevřené kurzy)
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu lze zajistit na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Jedním ze současných trendů v péči o duševní zdraví je zapojování lidí s vlastní zkušeností s onemocněním jak do přímé péče (jako členové týmů s jasně definovanou rolí), tak do vzdělávání. Jednodenní kurz ze série Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví připravili a na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a s odbornou kvalifikací. Vedle odborných poznatků je tedy významným přínosem kurzů i vhled do problematiky z pozice osobní zkušenosti samotných lektorů.

Kurz se věnuje stigmatu duševního onemocnění a jeho praktickému dopadu na životy lidí s tímto onemocněním. Cílem kurzu je uvědomění, porozumění a rozpoznání vlivu stigmatu, které s sebou duševní onemocnění přináší, a zapojení získaných poznatků a dovedností do praxe.

Osnova kurzu:

Úvod - vzájemné představení a úvod do problematiky stigmatu a diskriminace / Stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním / Média a destigmatizace / Osobní zkušenosti se stigmatizací / Závěr – diskuze, zpětná vazba a vyhodnocení

Kurz účastníkům přinese:

Posluchači se seznámí s tím, jak je duševní onemocnění vnímáno ve společnosti a v médiích a jak toto vnímání ovlivňuje život lidí s duševním onemocněním. Uvědomí si rozdíly mezi stereotypem a stigmatem, stigmatizací a diskriminací a seznámí se také s významem pojmu sebestigmatizace.
 
Osvědčení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je účast na celém výukovém dni a absolvování závěrečného ústního vyhodnocení získaných znalostí.

 Přihlásit na kurz