Role peer konzultanta: podpora zotavení v praxi

Lektoři: Barbora Blažková, MUDr. Zuzana Foitová, Mgr. Vladimíra Křížová, Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová (aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)
Rozsah: 14 hodin / 45 min. (2 dny)
Časový rozvrh: 9.00 – 16.00
Cena: 
Akreditace: 
MPSV – sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Pozvánka na aktuálně vypsaný kurz: Pozvanka_PK-II_Podpora-zotaveni_082020

Vzdělávací program ze série kurzů na téma Role peer konzultanta navazuje na Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe. Cílem je posílit je v jejich roli a prohloubit základní znalosti a dovednosti, které při své práci využívají. Kurzy jsou interaktivní a zaměřuji se na praktické otázky a situace, se kterými se peer konzultanti ve své práci setkávají. Součástí lektorského týmu jsou zkušení peer konzultanti.

Kurz Podpora zotavení v praxi se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti konceptu zotavení (recovery), který je základním východiskem pro práci peer konzultanta. Věnuje se konkrétně znalostem fází zotavení a jejich využití při práci s klienty. Dále se zaměřuje na upevnění role peer konzultanta - vymezení hranic a odlišení od ostatních pozic v týmu, specifikům role a možnostem konkrétního uplatnění v týmu a při práci s klienty, spolupráci s ostatními členy týmu.

Osnova kurzu:

1. DEN: 

  • Zotavení, jeho fáze a charakteristické rysy, 
  • Vymezení role PK oproti ostatním profesním rolím v týmu, 
  • Inspirace ze zahraničí, 
  • „Ten top tips“ – 10 tipů pro praxi zaměřenou na zotavení. 
2. DEN: 
  • Role PK v týmu, komunikace v týmu (zkušenosti účastníků), 
  • Cvičení: práce v týmu, 
  • Cvičení: práce s klientem a s rodinou, 
  • Moje pracovní náplň.

Kurz účastníkům přinese:

Účastníci se zorientují v jednotlivých fázích zotavení a naučí se je využívat ve své práci. Ujasní si vymezení role peer konzultanta, budou znát její hranice a rozdíly v kompetencích ve vztahu k rolím ostatních kolegů v týmu a získají konkrétní tipy, jak svou roli v praxi podpořit a udržet. Uvědomí si vlastní silné stránky a limity. 

Osvědčení:

Podmínkou získání osvědčení je minimálně 90% účast na kurzu a vypracování zadaného úkolu (písemné zpracování krátké úvahy na témata probíraná v kurzu - odpovědi na otázky na předtištěném formuláři).Přihlásit na kurz