Role peer konzultanta v týmu služeb pro osoby s duševním onemocněním

Lektoři: MUDr. Zuzana Foitová, Mgr. Vladimíra Křížová, Ing. Jana Nováčková, Petr Šípek, Mgr. Magdaléna Štochlová, Jiří Štefl, Mgr. Michal Balabán, Ing. Zdeněk Heřt
Součástí lektorského týmu jsou jak lékaři, psychoterapeuti či sociální pracovníci, tak zkušení peer lektoři a konzultanti.
Rozsah: 48 hodin / 45 min. (6 dní)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
Cena: 7 800 Kč
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Vzdělávací program je určen peer konzultantům (pracovníkům s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) zapojeným do týmů poskytujících služby lidem s duševním onemocněním. Navazuje na Základní kurz pro peer konzultanty (jehož absolvování však není podmínkou účasti v tomto kurzu) a jeho cílem je posílit účastníky ve stávající roli peer konzultanta a prohloubit jejich základní znalosti a dovednosti, které při své práci využívají.

Osnova kurzu:
  • Zotavení (1. den)
  • Práce s osobním příběhem I (2. den)
  • Práce s osobním příběhem II (3. den)
  • Komunikační dovednosti I (4. den)
  • Komunikační dovednosti II / Role peer konzultanta a jeho postavení v týmu (5. den)
  • Role peer konzultanta, práce se skupinou (6. den)
Kurz účastníkům přinese:
Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti konceptu zotavení (recovery), který je základním východiskem pro práci peer konzultanta. Věnuje se konkrétně znalostem fází zotavení a jejich využití při práci s klienty a na práci s konkrétními nástroji. Dále rozvíjí dovednosti v oblasti práce s osobním příběhem, který představuje základní pracovní nástroj peer konzultanta. Účastníci budou reflektovat posun v prezentaci vlastního příběhu, seznámí se s různými formami jeho prezentace, naučí se vhodně zvolit formu a situace k využití příběhu a aplikovat na svůj příběh fáze zotavení. Dále získají teoretické a praktické dovednosti a znalosti pro komunikaci v týmu a s klientem – principy otevřené komunikace a její překážky, základy motivačního rozhovoru a specifika v komunikaci a terminologii peer konzultanta. V neposlední řadě se pak v kurz zaměří na upevnění role peer konzultanta – prezentace vlastní role, silné stránky a limity, vymezení hranic a odlišení od ostatních pozic v týmu - a spolupráci s ostatními členy týmu.

Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 90 % účast na kurzu a absolvování závěrečného kolokvia.Přihlásit na kurz