Self management

Rozsah: 6 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 15.00
Cena: 1 200 Kč (platí pro otevřené kurzy)
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu lze zajistit na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Jedním ze současných trendů v péči o duševní zdraví je zapojování lidí s vlastní zkušeností s onemocněním jak do přímé péče (jako členové týmů s jasně definovanou rolí), tak do vzdělávání. Jednodenní kurz ze série Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví připravili a na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a s odbornou kvalifikací. Vedle odborných poznatků je tedy významným přínosem kurzů i vhled do problematiky z pozice osobní zkušenosti samotných lektorů.

Kurz se soustředí na rozvoj dovedností, které vedou k zapojování klientů do procesu vlastního zotavení. Zaměřuje se konkrétně na využití metody self managementu, která má klientům pomoci při utváření dovedností a strategií směřujících k osobnímu rozvoji a dosahování vlastních cílů tak, aby dokázali žít navzdory své nemoci co nejuspokojivější život.

Osnova kurzu: 

Úvod - vzájemné představení a cvičení k seznámení s pojmem self management / Seznámení se základními pojmy a možnostmi jejich uvedení do praxe / Self management – úspěšné strategie při aplikaci metody z pohledu vlastní zkušenosti lektorů / Strategie k dosahování vlastních cílů a zvládání neúspěchu / Závěr – diskuze, zpětná vazba a vyhodnocení

Kurz účastníkům přinese:

Posluchači se blíže seznámí s významem pojmu self management a s jeho jednotlivými složkami. Dozvědí se, co je v oblasti zapojování klientů do procesu zotavení chápáno jako účinná intervence, naučí se metodu self managementu aplikovat do své podpůrné praxe a získají lepší představu o konkrétních dovednostech a strategiích, které jsou pro ně samotné nejpřínosnější, jak v praxi s klienty, tak v oblasti vlastní psychohygieny.

Osvědčení:

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je účast na celém výukovém dni a absolvování závěrečného ústního vyhodnocení získaných znalostí.Přihlásit na kurz