Podpora peer konzultantům v GruziiPodpora peer konzultantům v Gruzii
Kurz pro peer konzultanty pokračoval osobním setkáním v Gruzii
Čtyři dny se peeři seznamovali s dovednostmi potřebnými pro tuto pozici, přizváni byli také zástupci organizací, kteří mají o peera zájem a v rámci projektu nabízí účastníkům kurzu stáž na oddělení nebo v týmu.
Pátý den se sešli odborníci ke společným diskusím a workshopům ve kterých se věnovali tématům: na co je zaměřena práce peera, praktické příklady, jaká jsou očekávání, obavy a zkušenosti se začleňováním peera do týmu. Podstatnou součástí workshopů byl také regulační rámec - jaké kroky je potřeba podniknout, aby peer podpora byla legislativně ukotvena v systému péče o duševní zdraví v Gruzii.
Účastníci kurzu se těší na další setkání, tentokrát online, čekat je bude práce s příběhem a my jim moc fandíme.
Projekt „Support of peer work in Georgia“ realizujeme s partnerskou organizací Partnership for Equal Rights (PER) za podpory Rozvojové agentury OSN (UNDP) s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.