Podpora reformy péče o duševně nemocné v MoldavskuCentrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vyhrálo v partnerství s Člověkem v tísni, Centrem pro podporu transformace a Keystone human services Moldova výběrové dotační řízení České rozvojové agentury na podporu transformace péče o duševně nemocné v Moldavsku.

Jedná se o dvouletý projekt, jehož cílem je facilitovat vznik transformačních plánů v rezidenčních zařízeních pro duševně nemocné a mentálně postižené v Moldavsku a podílet se na transformační strategii Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny. Součástí projektu je vzdělávání a stážový program pro pracovníky moldavských ústavů a další zúčastněné osoby.