Podpora lidí s duševním onemocněním při návratu z hospitalizace zpět do komunity

Název projektu: 
Vzdělávání a zplnomocnění pro přechod do komunity
Education and empowerment for transition to community
1. dubna 2022 - 30. června 2023

CS-Funded-by-the-EU_POS.jpgProjekt byl podpořen z programu Erasmus+.

Projektová manažerka: Barbora Holá
Odborný lektorský tým: Magda Dosbabová, Václav Jílek, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Tibor Sedlický

Projekt je mezinárodní a je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery:
Škola zotavení a duševní pohody (Estonsko)
Asociace pro psychosociální podporu Susret (Chorvatsko)

Cíl: Posílení klíčových kompetencí lidí s duševním onemocněním před propuštěním z psychiatrického oddělení či nemocnice s cílem podpořit jejich zotavení a návrat do komunity prostřednictvím vytvořeného vzdělávacího modulu.

duben - srpen 2022
spirala-modra.pngTvorba vzdělávacího modulu založeného na principech školy zotavení a modelu CARe
Na tvorbě vzdělávacího modulu se podílejí odborníci všech tří partnerských organizací. Součástí každého lektorského týmu jsou lektoři s vlastní zkušeností s nemocí a zotavením. Vzdělávací modul se věnuje třem základním tématům (zotavení, komunikace, bezpečí a návrat domů), která jsou dále rozpracována do dvanácti jednotlivých setkání. Důraz je kladený na praktické využití poznatků, konkrétních nástrojů a zkušeností získaných v průběhu vzdělávání pro vlastní zotavení a návrat do běžného života po skončení hospitalizace.

září 2022 - leden 2023
spirala-modra.pngPilotní výuka vzdělávacího modulu ve spolupráci s psychiatrickou nemocnicí
Pilotní výuka proběhne ve spolupráci s konkrétní psychiatrickou nemocnicí ve všech třech zemích partnerských organizací. V České republice jsme navázali spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy a s komunitními službami Fokusu Mladá Boleslav, které v regionu nabízí lidem s duševním onemocněním podporu při návratu z hospitalizace.

únor - květen 2023
spirala-modra.pngEvaluace, aktualizace vzdělávacího modulu a tvorba videa
Na základě zpětné vazby účastníků včetně pracovníků psychiatrické nemocnice a lektorů bude pilotní výuka vyhodnocena a získané zkušenosti budou využity pro úpravu a aktualizaci vzdělávacího modulu. Zároveň vznikne krátké video, které bude sloužit jako upoutávka na vzdělávací modul a představí jeho obsah, způsob výuky a přínos pro účastníky.

červen 2023
spirala-modra.pngZávěrečná konference
Konference proběhne v jedné z partnerských zemí (Estonsko či Chorvatsko) a zároveň bude přenášena online. Jejím cílem je představení vzdělávacího modulu a sdílení zkušeností z pilotní výuky.

AKTUALITY:
červenec 2022: Tvorba vzdělávacího modulu v rámci setkání s partnery projektu v Praze.Spirala-zelena.png