Podpora lidí s duševním onemocněním při návratu z hospitalizace zpět do komunity

Název projektu: 
Vzdělávání a zplnomocnění pro přechod do komunity
Education and empowerment for transition to community
1. dubna 2022 - 30. června 2023

CS-Funded-by-the-EU_POS.jpgProjekt byl podpořen z programu Erasmus+.

Projektová manažerka: Barbora Holá
Odborný lektorský tým: Magda Dosbabová, Václav Jílek, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Tibor Sedlický

Projekt je mezinárodní a je realizován ve spolupráci se zahraničními partnery:
Škola zotavení a duševní pohody (Estonsko)
Asociace pro psychosociální podporu Susret (Chorvatsko)
 
Cíl: Posílení klíčových kompetencí lidí s duševním onemocněním před propuštěním z psychiatrického oddělení či nemocnice s cílem podpořit jejich zotavení a návrat do komunity prostřednictvím vytvořeného vzdělávacího modulu.

Výstupy a materiály:

Back to the future: video o vzdělávacím modulu a zkušenostech z pilotního tréninku (v angličtině)
 
Vzdělávací modul zaměřený na podporu klíčových kompetencí lidí s duševním onemocněním před propuštěním z psychiatrického oddělení/nemocnice nebo dlouhodobého pobytového zařízení s cílem podpořit jejich zotavení:
  • Pracovní sešit pro účastníky
  • Manuál pro lektory
  • Další podpůrné materiály pro lektory: Návrh skupinové dohody a doporučení k vedení diskusí
  • Struktura a popis jednotlivých setkání: 
1.1 Zotavení: Co je zotavení a co pro mě osobně znamená
1.2 Zotavení: Jak mohu podpořit své zotavení během hospitalizace
1.3 Zotavení: Jak poznat, co potřebuji a co mi pomáhá
1.4 Zotavení: Jaké jsou mé silné stránky a jak budovat vlastní sebeúctu
2.1 Komunikace: Jak porozumět chování druhých a jak mohou vnímat mé
2.2 Komunikace: Co pomáhá vzájemnému porozumění, jak předcházet konfliktům
2.3 Komunikace: Jak mluvit o tom, jak se cítím, aby tomu druzí rozuměli
2.4 Komunikace: Jak mluvit o sobě a své zkušenosti s nemocí 
3.1 Bezpečí: Co pro mě znamená domov
3.2 Bezpečí: Jak si vytvořit své místo a zajistit pocit bezpečí
3.3 Bezpečí: Co pro sebe mohu dělat, abych se cítil/a dobře
3.4 Bezpečí: Kdo mě podporuje a co mohu druhým nabídnout
  • Výukové materiály:
1.1 Zotavení: Karty zotavení (cvičení)
1.2 Zotavení: Místa v nemocnici (cvičení) Poznámka: Je vhodné pořídit fotografie přímo z místa, kde bude vzdělávací modul realizován! 
1.3 Zotavení: Karty potřeb (cvičení)
2.4 Komunikace: Motivační karty (cvičení)
3.1 Bezpečí: Mapa - význam bezpečí doma (cvičení)

Evaluace pilotního tréninku:
Evaluační zpráva z pilotního tréninku (písemný materiál v angličtině)
Evaluační zpráva z pilotního tréninku (video s prezentací v angličtině)

Aktivity:
duben - srpen 2022
spirala-modra.pngTvorba vzdělávacího modulu založeného na principech školy zotavení a modelu CARe
Na tvorbě vzdělávacího modulu se podílejí odborníci všech tří partnerských organizací. Součástí každého lektorského týmu jsou lektoři s vlastní zkušeností s nemocí a zotavením. Vzdělávací modul se věnuje třem základním tématům (zotavení, komunikace, bezpečí a návrat domů), která jsou dále rozpracována do dvanácti jednotlivých setkání. Důraz je kladený na praktické využití poznatků, konkrétních nástrojů a zkušeností získaných v průběhu vzdělávání pro vlastní zotavení a návrat do běžného života po skončení hospitalizace.

září 2022 - leden 2023
spirala-modra.pngPilotní výuka vzdělávacího modulu ve spolupráci s psychiatrickou nemocnicí
Pilotní výuka proběhnla ve spolupráci s konkrétní psychiatrickou nemocnicí ve všech třech zemích partnerských organizací. V České republice jsme navázali spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy a s komunitními službami Fokusu Mladá Boleslav, které v regionu nabízí lidem s duševním onemocněním podporu při návratu z hospitalizace.

únor - květen 2023
spirala-modra.pngEvaluace, aktualizace vzdělávacího modulu a tvorba videa
Na základě zpětné vazby účastníků včetně pracovníků psychiatrické nemocnice a lektorů byla pilotní výuka vyhodnocena a získané zkušenosti využity pro úpravu a aktualizaci vzdělávacího modulu. Zároveň vzniklo krátké video, které by mělo sloužit jako upoutávka na vzdělávací modul a představit jeho obsah, způsob výuky a přínos pro účastníky.

červen 2023
spirala-modra.pngZávěrečná konference
Konference proběhla 15. června 2023 v Záhřebu a zároveň byla přenášena online. Jejím cílem bylo představení vzdělávacího modulu a sdílení zkušeností z pilotní výuky. Podrobnější informace najdete v pozvánce a programu konference.

Materials and presentations from the conference: