Divadelní a literární dílna

Poskytnutí kreativního prostoru pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů veřejnosti a podpora účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění.

Divadelní dílna 

Každé pondělí od 15:00 do 18:00 probíhá v divadle Kámen divadelní dílna pod vedením Michala Kašpara, zakladatele divadla LSD (Lidově Spontánní Divadlo) a Pavla Zajíčka. Společná aktivita rozvíjí zábavnou formou sebepoznání skrze jednání a improvizaci. Hlavními cíli divadelní dílny je osvojení si jevištního projevu a rozvoj hereckých dovedností skrze trénink rozvoje pohotového jednání. Společná práce umožňuje jednak osobní rozvoj, sebeprezentaci i práci s vlastní imaginací a příběhem. Na druhou stranu posílí souhru, empatii a vzájemnou inspiraci, ze které vyústí dílna v přípravě veřejných vystoupení. Takováto tvůrčí činnost pomáhá rovněž k budování a udržování psychosomatické kondice, sebeuvědomování v pohybu, osvojování si správného dechu, opírání se o vlastní životní zkušenosti, sebereflexi a relaxaci. Maximální kapacita dílny je 10 účastníků.

Zájemci o účast se mohou hlásit u Michala Kašpara, telefon 602 112 044, michalkaspar@centrum.cz


Literární dílna

Chcete se účastnit něčeho mimořádného? Píšete, a nevíte, jak vměstnat svou tvůrčí energii do pravidelných a nicneříkajících prázdných řádků? To vás rádi naučíme, nebo si o tom alespoň popovídáme. Garantem setkávání ve formě literárních workshopů je básník Jan Škrob, který poslední dobou sbírá nejrůznější ocenění za svou tvorbu. Lektorský tým kromě něj tvoří členové redakční rady časopisu Zámezí. Možná se vám povede napsat přímo na tomto workshopu text, který v Zámezí zveřejníme!

Literární dílna také pořádá jednou za tři měsíce literární čtení účastníků dílen v pražských kavárnách. Pozvání přijme vždy jeden speciální host (básník, prozaik, esejista).

Zájemci o účast se mohou hlásit u Tomáše Vaňka, telefon 777 220 396, ttomasvanek@centrum.cz

Zámezí - časopis Literární dílny při Škole zotavení

#1/2019: Téma NIC

#2+3/2019: Téma DOMOV

#4/2019: Téma HUMOR

#5/2020: Téma SMRT

#6+7/2020:Téma IDENTITA

#8+9/2021: Téma NÁSILÍ

Sbornik-casopisu-Zamezi.jpgŠkrob, J.; Vaněk, T. (eds.): Sborník časopisu Zámezí (časopis Literární dílny při Škole zotavení, číslo 1 až 7). Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2021. ISBN 978-80-907318-7-5.