Apel I, II - Audit práv a etiky léčby v psychiatrických léčebnách (2002 - 2003)

V průběhu roku 2002 CRPDZ ve spolupráci s pracovní skupinou pro práva pacientů vytvořilo návrh metodiky pro hodnocení kvality psychiatrické lůžkové péče z hlediska lidských práv a z Ministerstva zdravotnictví ČR získalo prostředky na realizování tohoto projektu.
V rámci projektu Apel I vznikl nástroj pro hodnocení kvality psychiatrické lůžkové péče z hlediska lidských práv. Metodika byla ověřena ve čtyřech psychiatrických léčebnách.
V projektu Apel II byla metodika hodnocení upravena a doplněna, dotazníky byly zpracovány v elektronické verzi. CRPDZ dále plánovalo šetření novou metodikou ve všech psychiatrických léčebnách ČR, ale objem získaných finančních prostředků neumožnil jeho realizaci. Náhradním řešením byl zácvik uživatelů této metody v psychiatrických lůžkových zařízeních.

Závěrečná zpráva projektu ve formátu PDF - 1. část (1,31 MB) 
Závěrečná zpráva projektu ve formátu PDF - 2. část (1,87 MB)