Trénink trenérů v metodě CARe

Plný název projektu: Trénink trenérů v metodě psychosociální rehabilitace CARe

Období realizace: listopad 2015 – září 2016

CARe neboli Comprehensive Approach to Rehabilitation (http://thecareeurope.com/?c=care-methodology&l=en) je jedním ze světově uznávaných rehabilitačních přístupů. Jeho autory jsou Holanďané Jean Pierre Wilken a Dirk den Hollander, kteří jeho vývoji zasvětlili svůj profesní život.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví se ve spolupráci s CARe Europe a s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice podílí na organizačním zajištění Tréninku trenérů v metodě psychosociální rehabilitace CARe. Trénink vedou jednak 3 zahraniční lektoři CARe Europe včetně peer pracovníka, jednak 3 čeští spolu-lektoři, kteří sami prošli výcvikem CARe a kteří zde působí jako supervizoři pro účastníky v rámci  e-learningové části kurzu a zavádění metody CARe do praxe. Prochází jím dvě skupiny účastníků – pracovníků psychiatrických nemocnic po celé ČR -    o kapacitě 16 osob. Trénink kombinuje e-learningovou a přímou výuku. Absolventi trenérského kurzu si osvojí znalosti principů zotavení a CARe metodologie a naučí se v praxi používat základní a rozšířené nástroje CARe. V rámci kurzu získají potřebné lektorské dovednosti pro výuku CARe metodologie a budou podpořeni v zavádění CARe do praxe na svém pracovišti.

Krátký článek o tréninku včetně fotografie lektorů na stránkách CARe Europe: http://thecareeurope.com/?c=banner&l=en&t=train-the-trainers-programme-success-in-czech-republic&id=248

Trénink trenérů je součástí projektu Psychiatrické nemocnice Bohnice s názvem Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče, č. projektu NF-CZ11-PDP-1-002-2014, který je podpořen grantem z Norska. 

Kontaktní osoba: Barbora Holá, email: hola@cmhcd.cz, GSM: +420 775 555 517
Lektoři: Dirk den Hollander, Kees van Rest, Triin Vana
Spolu-lektoři: Mgr. Mgr. Martin Fojtíček, Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Mgr. Lenka Škvorová