Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace a terénní práce v psychiatrii (2005 - 2007)

Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Cílem projektu je vytvoření a praktické ověření výukového programu pro psychiatrické sestry v oblasti rehabilitace, terénní práce, case managementu a krizové intervence. Výstupem budou výukové materiály vzdělávacího modulu a vyškolení lektoři, kteří budou vzdělávací program realizovat v praxi. V roce 2005 proběhlo v rámci toho projektu mapování vzdělávacích potřeb psychiatrických sester a vznikla pracovní skupina, která se zabývá tvorbou výukového modulu.

Obsah

Dokumenty

Akce