Definice kompetencí jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče a vytvoření vzdělávacího programu (Biennial Collaborative Agreement 2012 - 2013)

V rámci dvouletého projektu Světové zdravotnické organizace, který realizuje Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, dochází ke dvěma hlavním aktivitám. Psychiatrická společnost ČLS JEP podpoří vytvoření Národního plánu pro duševní zdraví a s tím spojené aktivity. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví má za úkol definovat obecné kompetence jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče, vytvořit vzdělávací program pro psychiatrické sestry směřující z ústavní do komunitní péče a připravit nabídku vzdělávacích kurzů pro další pracovníky v komunitních službách.

Obsah