Implementace koncepce oboru psychiatrie z pohledu ambulantní péče (2004)

CRPDZ se podílelo na vytvoření kvalitativního a kvantitativního výzkumu mezi ambulantními psychiatry a praktickými lékaři. Cílem výzkumu bylo zjistit vnímání překážek implementace koncepce oboru psychiatrie z pohledu lékařů v ambulantní péči. Agentura STEM/MARK a.s. provedla tento výzkum ve spolupráci s CRPDZ exkluzivně pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Závěrečná zpráva projektu (pdf 1,61 MB).