INDIGO (International Study of Discrimination and Stigma Outcomes) – Výzkum stigmatu a diskriminace z důvodu diagnózy duševního onemocnění (2010 – 2011)

Obsahem projektu je mapování stigmatu a diskriminace osob s diagnózou duševního onemocnění (především schizofrenie a deprese) při všedních situacích; zjišťuje se zda stigma a diskriminace mění některé aspekty každodenního života nemocného například v rodině, v zaměstnání nebo při volnočasových aktivitách. K tomu se používá nástroj DISC-12 přeložený a adaptovaný do českého jazyka. Projekt je koordinován Psychiatrickým institutem při Kings College v Londýně, výzkumným týmem profesora Grahama Thornicrofta. Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení stigmatu a diskriminace u osob s duševním onemocněním. Partnerem projektu je PROTEQ, s.r.o. (RNDr. Tomáš Raiter).