Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševní onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2010 - 2011)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Myšlenka vzniku projektu vyšla z celkové potřeby zlepšení stavu péče o osoby s duševním onemocněním, potvrzené šetřeními v rámci předchozích projektů. Karlovarský kraj byl pro tento projekt vybrán jako oblast s nejméně rozvinutou sítí zdravotně-sociálních služeb pro duševně nemocné. Hlavním cílem projektu je snaha o přesun péče ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí osob s duševním onemocněním (tzv. komunitní péče) a podpora nejen těchto osob, ale také jejich blízkých. Více naleznete v anotaci a na samostatných stránkách projektuhttp://www.rpkk.cz.