Integrace peer konzultantů na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví se podílí na aktivitě projektu SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života č. projektu: NF-CZ11-OV-2-030-2015 v rámci programu "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" Norských fondů, jehož realizátorem je Psychiatrická nemocnice Bohnice. Hlavním cílem aktivity, o kterou byl projekt rozšířen, je zapojení peer konzultantů (osob s vlastní zkušeností s duševní nemocí) na čtyři vybraná oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice. Peer konzultanti i jejich přímí nadřízení byli proškoleni a absolvovali stáž v zařízení s dobře fungující pozicí peer konzultanta. V průběhu jejich zaměstnání je jim poskytována podpora ve formě supervizí a skupinových setkání. 

Manuál Zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha 2016 (2,3 MB)

Období realizace: září 2015 – duben 2016
Kontaktní osoba: Pavla Šelepová, projektová manažerka, selepova@cmhcd.cz, +420 775 582 277