Integrovaná komunitní a primární péče (1996)

Projekt byl zaměřen na vytvoření modelu regionální komunitní péče. Nejprve byl zmapován stav zdravotních a sociálních služeb a potřeb obyvatel v regionech Mladá Boleslav, Ostrava, Praha 11 a Ústí nad Labem. Poté započala komunikace mezi poskytovateli zdravotní a sociální péče navzájem a s orgány místní státní správy. Do projektu se postupně zapojili jak poskytovatelé služeb, tak klienti a plátci péče. Výsledkem projektu bylo nastartování procesu plánování zdravotních a sociálních služeb v těchto regionech.
Projekt byl podpořen programem PHARE.