Komplexní vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných (2014 - 2015)Rodinní příslušníci člověka, který onemocní vážnou duševní poruchou, jsou ve velmi těžké životní situaci a k jejímu zvládnutí potřebují pomoc a podporu, jejíž důležitou součástí jsou informace (psychoedukace). Velice potřebná je také znalost služeb pro duševně nemocné, porozumění způsobům jejich práce, cílům a možnostem. Obsahem projektu bylo vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných klientů organizace Fokus Mladá Boleslav prostřednictvím vzdělávacích psychoedukačních kurzů „Duševně nemocný v rodině“ a odborných stáží ve službách Fokusu Mladá Boleslav, u několika pražských poskytovatelů péče a ve službách zahraničních organizací (Holandsko, Finsko).

Příjemcem projektu byl Fokus Mladá Boleslav (www.fokus-mb.cz), partnerem projektu bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. , které zajistilo zejména stážový program, závěrečný seminář a doprovodné materiály. Více o projektu na http://www.esfcr.cz/projekty/komplexni-vzdelavani-rodinnych-prislusniku-dusevne-nemocnych

Období realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015
Kontaktní osoba: Pavla Šelepová (projektová manažerka), email: selepova@cmhcd.cz, GSM: +420 775 582 277
 

Co proběhlo v projektu:

Začátkem března 2015 proběhla dvoudenní stáž v několika pražských službách (Fokus Praha – Centrum Podskalí, Green Doors – Café na půl cesty, PN Bohnice – primariát komunitní péče, Bona – chráněné bydlení a dílna), které se zúčastnilo všech 13 účastníků stážového programu.

V červnu se pak uskutečnila první zahraniční stáž v holandské organizaci GGZ Noord Holland Noord (Alkmaar) pro 8 účastníků zaměřená na přístupy v práci s rodinou.  Pro zahraniční stáže byl vytvořen manuál obsahující praktické informace o stáži a stážové organizaci, dále pak doplněn o teoretická témata zabývající se modelem fungování organizace a dovednostmi komunitních pracovníků a praktické texty o konceptu zotavení a problematice syndromu vyhoření. Na přelomu srpna a září se uskutečnila druhá stáž ve finské organizaci Joint Authority of Kainuu (Kajaani) pro zbývajících 5 rodinných příslušníků.  Stáž byla zaměřena na modely práce s duševně nemocnými a jejich sociálním okolím a představení služeb sdružených v této organizaci.


Zkušenosti a zážitky z obou stáží účastníci shrnuli na závěrečném semináři dne 12. října 2015. Bylo vidět i slyšet, že si rodinní příslušníci stážový program opravdu užili. Na základě získaných zkušeností a poznatků koncipovali v odpoledním bloku semináře ve skupinách dopis premiérovi, vyjadřující jejich odhodlání prosadit změny. Na závěr všichni společně přemýšleli o možnostech další spolupráce a směru, kterým se ubírat.