Konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním

Plný název iniciativy: Konference "Aktuální trendy v péči o duševně nemocné" (NF-CZ11-BFB-1-053-2016)
Období realizace: 18. ledna – 13. dubna 2016

- Studie FACT fidelity scale: 18 týmů poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním vyhodnotilo blízkost či vzdálenost práce svého týmu k nizozemskému modelu FACT prostřednictvím dotazníku FACT fidelity scale. Hodnocení byla statisticky zpracována expertem na problematiku, MUDr. Janem Stuchlíkem a výsledky byly prezentovány na konferenci.
Dotazník FACT Fidelity Scale.
Data z hodnocení jednotlivých týmů z roku 2016.

Data z hodnocení jednotlivých týmů z roku 2014 - pro srovnání.
Prezentace výsledků hodnocení.


- Workshop pracovní skupiny pro tvorbu a zavádění metodiky časných intervencí proběhnul v úvodu konference (11. 4. 2016) za přítomnosti norských expertů na problematiku časných intervencí Roberta Leona Jorgensena a Sveinunga Dybviga z Univerzitní nemocnice ve Stavangeru. Pracovní skupina byla složena ze zástupců sociálních a zdravotních služeb a realizátora. Za aktivní účast děkujeme MUDr. Janu Benešovi,    
Renátě Fialové, MUDr. Zuzaně Foitové, Jaroslavu Hodboďovi, MUDr. Janu Lorencovi, MUDr. Miroslavu Pastuchovi, MUDr. Janu Stuchlíkovi, Petru Šturmovi, DiS., Mgr. Jiřímu Šupovi, PhD. a za vedení pracovního setkání                 Mgr. Pavlu Říčanovi.
Zápis z workshopu pracovní skupiny.
Fotogalerie z workshopu pracovní skupiny.


- Konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním, Villa Grébovka, Praha 2

POZVÁNKA NA KONFERENCI
PROGRAM KONFERENCE
INFORMACE K DOPRAVĚ NA KONFERENCI

Fotogalerie - zahraniční hosté a prostory konference.

12. dubna 2016
Zavádění inovativních metod péče o duševně nemocné v komunitě: časné intervence u duševních onemocnění (early intervention) a práce týmů v oblasti péče o duševní zdraví založená na modelu ACT (Assertive Community Treatment).
Prezentace k příspěvkům na konferenci:
Bror Just Andersen: Norský model péče v oblasti duševního zdraví a léčby závislostí.
Robert Leon Jørgensen: Časné intervence u psychiatrických onemocnění (early intervention) - norský model TIPS.
Sveinung Dybvig: Osvětové a informační kampaně jako součást modelu časných intervencí TIPS.
Bror Just Andersen: Model C-Flex – norská obdoba ACT modelu.
Pavel Říčan: Prezentace výstupů z workshopu pracovní skupiny – metodika zavádění časných intervencí v ČR.
Jan Stuchlík: Hodnocení týmů v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím dotazníku FACT fidelity scale.
Zkušenosti týmů v oblasti péče o duševní zdraví z práce založené na ACT modelu:
- Miroslav Pastucha: FACT principy v CDZ pro Prahu 8.
- Petr Hejzlar: Zkušenosti s využíváním nástroje FACT board v Péči o duševní zdraví.
- Jiří Šupa: Propojování Sdružení Práh a Psychiatrické kliniky Brno.
Dotazník: Psychosis and Prodrome Screening Tool.
Zápis z diskuzí a práce ve skupinách z 12. 4. 2016.
Fotogalerie z 12. 4. 2016.

13. dubna 2016
Zapojování lidi s vlastní zkušeností s duševní nemocí do poskytování služeb, vzdělávání, poradenství, výzkumu, destigmatizačních aktivit a obhajoby práv: sdílení zkušeností napříč Českou republikou a zkušenosti zahraničních hostů.
Prezentace k příspevkům na konferenci:
Gunnhild Ruud Lindvig: Začleňování lidí s vlastní zkušeností do péče, vzdělávání a výzkumu v Norsku.
Agáta Zajíčková: Internetová multidisciplinární poradna se zapojením peer poradců.
Jiří Štefl: Zkušení peer konzultanti jako mentoři.
Michal Kašpar a Tomáš Vaněk: Konferencí ku zdraví - zkušenosti peer lektorů.
Tereza Boráková, Šárka Mattová, Kateřina Votočková: Peer průvodci v OS Baobab.
Václav Rolenec: Peer konzultanti ve Sdružení Práh.
Dana Chrtková: Výzkum v NUDZ vedený za spolupráce s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním.
Břetislav Košťál: Studio 27 - zaostřeno na duši (tým žurnalistů a filmařů s vlastní zkušeností).
Ctibor Lacina: Svépomocný, nízkoprahový a volnočasový Klub Mosty Fokusu Praha.
Jan Jaroš: Pacientští důvěrníci, advokáti, podpůrci a další svépomocné aktivity Sdružení KOLUMBUS.
Leták norského Národního centra pro odborné znalosti založené na zkušenosti v oblasti péče o duševní zdraví.
Zápis z diskuzí a práce ve skupinách z 13. 4. 2016.
Fotogalerie z 13. 4. 2016.

POSTER s prezentací aktivit Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví v oblasti podpory zapojování lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

BANNER.

Kontaktní osoba: Barbora Holá, 775 555 517, hola@cmhcd.cz EHP-Norske-fondy_Logo-Norsko-barva.jpg


Podpořeno grantem z Norska. / Supported by grant from Norway.