Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí) (2012)

Řešitelem projektu je Česká psychiatrická společnost o.s.; Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví bylo přizváno k projektu jako spoluřešitel aktivit. Projekt je podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Obsahem projektu je zmapování a analýza současného stavu lůžkové, ambulantní a intermediární péče v ČR a vytvoření pěti variant transformace psychiatrických léčeben včetně jejich časového harmonogramu a ekonomické analýzy. Pro pět vybraných regionů bude vypracována doporučení pro optimální péči v regionu v návaznosti na Koncepci oboru psychiatrie, popsána průchodnost pacienta systémem zdravotní péče s doporučeními pro délku poskytování a strukturu služeb poskytovaných v jednotlivých segmentech.

Odborná zpráva (pdf 8,71 MB)