Matra I –Terénní modely propojené komunitní péče o duševně nemocné - projekt regionální komunitní péče (1995 -1997)

Projekt se věnoval vzniku regionálních týmů komunitní péče v oblastech Mladá Boleslav, Pardubice a Praha 11. Týmy se věnovaly zejména zmapování potřeb na místní úrovni a rozšíření spektra činností již existujících zařízení a zavedení nových potřebných služeb. Součástí modelů bylo také navázání spolupráce s orgány místní správy.
Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.