Matra II - Humanizace psychiatrických léčeben v České republice - projekt propojování lůžkové a mimolůžkové péče (1999 - 2001)

Psychiatrické léčebny Bílá Voda u Javorníka, Brno-Černovice, Jihlava a Lnáře s odbornou pomocí CRPDZ zjistily potřeby svých pacientů a zmapovaly stav a možnosti stávajících služeb v regionu. Na základě těchto zjištění iniciovaly vznik nových zařízení a sítě vzájemně spolupracujících služeb následné péče o osoby propuštěné z léčebny.
Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.