Obecné prosazování zájmů duševně nemocných a podpora uživatelské advokacie (Mainstreaming Mental Disability Policy) (2005 – 2006)

Projekt se zaměřuje na vzdělávání uživatelů psychiatrických služeb v komunikaci s médii, státní správou a uživatelskými organizacemi. Jeho cílem je zvýšit schopnost pacientských organizací vystupovat veřejně, obhajovat svá práva vůči státní správě a komunikovat s médii.
V roce 2005 se uskutečnily dvě čtyřdenní setkání v zahraničí (Brusel, Budapešť), jejich náplní byl trénink dovedností při jednání s představiteli státní správy a samosprávy, dovedností při jednání s médii, schopnosti popsat a uceleně prezentovat problémy na veřejnosti. Na základě získaných dovedností vedl uživatel dvoudenní seminář pro dalších 10 uživatelů, zastupujících různé svépomocné skupiny. Celonárodní seminář zaměřený na prezentaci problematiky duševně nemocných politikům se uskutečnil v budově Parlamentu ČR a navštívilo jej 60 zástupců státní správy a samosprávy, rodinných příslušníků, uživatelů, pracovníků v komunitních službách.
Projekt se realizuje ve spolupráci Inclusion Europe a Global Initiative on Psychiatry.

Partnerství pro lepší politiku - Příručka pro oblast mainstreamingu (pdf, 3,26 MB)