Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře (2006)

V období trvání projektu byl realizován vzdělávací cyklus určený pro praktické lékaře v Praze. Cílem bylo zprostředkovat jim speciální vědomosti potřebné pro práci s duševně nemocnými, zejména pak je přijímat, vést ve své péči, účinně spolupracovat na jejich léčbě, komunikovat s rodinami. Zdůrazněna byla včasná diagnostika duševních poruch (zejména schizofrenních a depresivních stavů) a problematika komunitního modelu péče o duševně nemocné. Realizace tohoto projektu přispěla k prevenci duševních poruch a negativních jevů (sebevraždy, bezdomovectví, alkoholismus atd.), neboť praktický lékař bývá často první, který může rozpoznat první příznaky duševních poruch, případně opakovaného zhoršení stavu.
Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Závěrečná zpráva projektu (pdf 270 kB)