Péče o pacienty v těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře (2008)

Na podzim roku 2008 probíhaly přednášky a balintovské skupiny na téma „Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře“. Obsahem výukového cyklu bylo zprostředkování speciálních vědomostí a dovedností, které praktickým lékařům umožní přijímat a léčit psychiatrické a náročné pacienty, a pracovat s jejich rodinami. Kurz byl akreditován a byl realizován ve spolupráci s balintovskou sekcí České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Druhou aktivitou projektu bylo vytvoření příručky s názvem „Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře“, která navazuje na brožuru vzniklou v rámci projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné“.
Projekt byl financován Ministerstvem zdravotnictví ČR.