Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji (2009)

Cílem projektu je zmapování stavu služeb pro duševně nemocné v karlovarském regionu a získání informací o tom, jaké služby a v jakém množství jsou potřebné. Potřeby budou zjišťovány u odborníků, pacientů a relevantních institucí (kraj, obce, plátci). Na základě těchto údajů bude vytvořen nový model péče, který bude představen odborníkům i zástupcům samosprávy. Více viz obsah projektu.
V rámci plnění tohoto projektu proběhl seminář na téma „Kvalita péče o duševně nemocné v ČR“, který se uskutečnil ve spolupráci s nemocnicí Ostrov.

Obsah

Dokumenty