Podpora rodinných příslušníků duševně nemocných pacientů psychiatrických lůžkových zařízení

Logo-OPZ-barevne.jpgProjekt byl financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010703.

Termín realizace: 1. 8. 2019 - 31. 10. 2021
Odborný garant projektu: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Projektová manažerka: Barbora Holá

Cílem projektu byla podpora rodinných příslušníků a blízkých pacientů, kteří mají zkušenost s hospitalizací prostřednictvím: 1, Zavedením role peer rodinného příslušníka na oddělení psychiarických nemocnic. 2, Vytvořením Manuálu pro zapojování peer rodinných příslušníků do lůžkových psychiatrických zařízení. 3, Individuální podpory, tematických a víkendových setkání a vytvořením Průvodce hospitalizací a léčbou pro rodinné příslušníky a blízké pacientů s duševním onemocněním.

Popis projektu a jeho aktivit.

Do projektu se zapojily Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Jihlava a Opava.

Aktivity a výstupy projektu:
spirala-modra.pngÚvodní setkání projektu pro zástupce zapojených psychiatrických nemocnic proběhlo 8. 10. 2019 v Praze. Své zkušenosti v oblasti zapojování peer rodinných příslušníků do péče o duševní zdraví sdíleli holandští experti z psychiatrické nemocnice Emergis a čeští odborníci z komunitních služeb Fokusu Mladá Boleslav. Součástí setkání byl také workshop zaměřený na definování role peer rodinných příslušníků v prostředí českých psychiatrických nemocnic.
Program úvodního setkání.
Prezentace o projektu.
Zápis z úvodního setkání.
spirala-modra.pngÚvodní metodické přípravy pro pracovníky oddělení nemocnic se zaměřily na konkrétní vymezení role peer rodinných příslušníků na jednotlivých odděleních a požadavky na kandidáty pro připravované výběrové řízení. Vznikl popis pozice peer rodinného příslušníka zahrnující charakteristiku jeho role, náplň práce a potřebné znalosti a dovednosti.
spirala-modra.pngVzdělávání a zapojení peer rodinných příslušníků (PRP) do nemocnic: Po absolvování vzdělávacího kurzu začalo 8 PRP poskytovat podporu rodinám a blízkým pacientů v zapojených nemocnicích. Byla rozpracována náplň práce PRP a vznikly také letáky nabízející jejich podporu:
- obecný leták s nabídkou podpory PRP rodinným příslušníkům pro inspiraci
- odkazy na letáky a nabídku v jednotlivých nemocnicích: PN Horní Beřkovice, PN Jihlava a PN v Opavě
spirala-modra.pngV průběhu působení peer rodinných příslušníků na odděleních psychiatrických nemocnic (15 měsíců) jim byla, stejně jako pracovníkům oddělení, poskytována průběžná metodická a supervizní podpora (3 metodické porady pro celý tým na každém oddělení se zapojeným PRP, 2 intervize pro vedoucí pracovníky, 7 skupinových supervizí pro peer rodinné příslušníky). Pracovníci a peer rodinní příslušníci absolvovali rovněž zahraniční stáž v Nizozemí, zaměřenou na práci s rodinou a blízkými a roli peer rodinného příslušníky.
spirala-modra.pngVíkendová a tematická setkání pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním: 
Proběhlo (kromě individuální či skupinové podpory v jednotlivých nemocnicích poskytované především peer rodinnými příslušníky) 24 tematických a 6 víkendových setkání, která byla věnována nejrůznějším tématům.
spirala-modra.pngV závěrečné fázi projektu byly zhodnoceny přínosy a úskalí zapojení peer rodinných příslušníků na oddělení jednotlivých nemocnic (včetně průběžně mapovaných dat pro kvantitativní vyhodnocení) a přínos aktivit a podpory poskytované rodinným příslušníkům a blízkým lidí s duševním onemocněním, které byly shrnuty v evaluační zprávě.
spirala-modra.pngPokud uvažujete o zavedení pozice peer rodinného příslušníka ve vaší nemocnici, doporučujeme pročíst Manuál pro zapojování peer rodinných příslušníků do lůžkových psychiatrických zařízení, který jsme v rámci projektu na základě získaných zkušeností vytvořili.
spirala-modra.pngZávěrečné setkání proběhlo v říjnu 2021. Bylo věnováno shrnutí a zhodnocení zkušeností z projektu a zároveň plánům a vyhlídkám v oblasti podpory rodiny do budoucnosti po skončení projektu. Vedle pracovníků nemocnic a peer rodinných příslušníků se ho zúčastnili opět holandští experti z organizace Emergis, kteří poskytovali konzultace a inspiraci v průběhu celého projektu, a zástupci rodičovského hnutí Sympathea.
Pozvánka na závěrečné setkání
Program závěrečného setkání
Prezentace: Shrnutí aktivit a výstupů projektu, Evaluace, Práce s rodinou a podpora peer rodinných příslušníků na oddělení akutní péče (Nizozemí)
 
Materiály pro rodinné příslušníky a blízké lidí s duševním onemocněním:
spirala-modra.pngRodina a přátelé mají nezastupitelnou roli v životě lidí, kteří se potýkají s obtížemi v oblasti duševního zdraví. Se svým blízkými mnohdy prošli náročnými situacemi a ze zkušenosti často dobře vědí, co opravdu pomáhá a co ne. Péče o blízkého člověka však s sebou může přinášet nejrůznější pocity, obavy a těžkosti, které není lehké překonávat. Mohou se tak snadno začít cítit přetížení, a proto je důležité, aby vedle potřeb svých blízkých nezapomínali také sami na sebe. Praktický nástroj Jak si udržet zdraví a duševní pohodu: osobní plán pro rodinu, blízké a přátele může posloužit jak rodinným příslušníkům a blízkým lidí s duševním onemocněním, tak pracovníkům v oblasti péče o duševní zdraví, kteří jim poskytují podporu.
spirala-modra.pngV příručce pro všechny, kteří pečují o blízkého s depresí: "Pečujeme o dva? Jak je důležité při péči o blízkého nezapomínat sami na sebe", se dozvíte, jak podpořit svého blízkého, který se potýká s depresí, ale zároveň vám poskytne náměty, jak dobře pečovat v situaci, která na vás často klade vysoké nároky, také o sebe.
spirala-modra.pngV průběhu projektu jsme společně s peer rodinnými příslušníky a dalšími zkušenými kolegy vytvořili průvodce pro rodinné příslušníky a blízké lidí s duševním onemocněním:
Já a můj blízký: Hospitalizace v psychiatrické nemocnici
Já a můj blízký: Péče a každodenní život
Já a můj blízký: Jak pečovat o sebe

spirala-modra.pngPublikace Můj blízký si vzal život (průvodce pro pozůstalé) od nizozemských autorů, kteří mají dlouhodobou zkušenost s podporou truchlících a kteří se také zabývali výzkumem v této oblasti, může pomoci lépe porozumět vlastní reakci na ztrátu, kterou sebevražda způsobila.