Podpora rozvoje komunitní regionální péče v České republice (Biennial Collaborative Agreement 2010 – 2011)

Obsahem projektu je analýza udržitelnosti dosud vzniklých regionálních projektů rozvoje komunitních služeb pro duševně nemocné. Vybranými regiony jsou Praha 11, Pardubice, Bílá Voda, Mladá Boleslav, místa z rozvojových projektů MATRA I a MATRA II. (financovaných nizozemským ministerstvem zahraničních věcí, 1995–2001), a region Vysočina. Během projektu budou mapovány předpoklady vzniku, překážky a pozitivní vlivy na rozvoj komunitní péče v regionech. Na základě ukončeného mapování budou definovány obecné strategie zavádění rozvoje komunitní regionální péče. Dalším cílem projektu je podpora realizace nového modelu služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji.

Obsah