„Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku“


Záměrem projektu je zlepšení podmínek života lidí s mentálním postižením a duševním onemocněním s důrazem na dodržování lidských práv v Moldavsku.Cílem projektu je podpora a budování personálních kapacit rezidenčních komunitních služeb a podpora procesu  sociálního začleňování.

received_1652379461467026.jpegreceived_1652377378133901.jpeg


Dílčí cíle projektu
 
1. podpora pracovníků chráněných bydlení pro práci s klienty v komunitních podmínkách
 
Za tímto účelem:
 • proběhne 10 supervizních setkání pro 16 pracovníků chráněných bydlení
 • bude realizován koučink moldavského experta - supervizora
 • uskuteční se 2 setkání transformačních týmů s prezentací dobré praxe
 • proběhnou konzultace pro 8 pracovníků chráněných bydlení v oblasti práce a sociálního začlenění
 • bude realizován koučink moldavského experta pro oblast zaměstnávání a sociálního začleňová
2. podpora klientů v oblasti práce a sociálního začleňování
 
Za tímto účelem:
 • bude zrealizováno podrobné mapování potřeb a přání 24 klientů v oblasti práce
 • bude zrealizována podpora pro 12 klientů při hledání zaměstnání na trhu práce
 • proběhne pořízení pracovního materiálu – vybavení pro podporu pracovních činností klientů
 • proběhne 6 sousedských setkání
 • budou vytvořeny a distribuovány letáky propagující dny otevřených dveří
 • publikováno 6 zpráv ze sousedských setkání v regionálním tisku
3. Podpora procesu transformace ústavní péče českými experty
 
Za tímto účelem:
 • bude poskytnuto 5 odborných, expertních konzultací pro Národní agenturu sociální podpory
Partneři projektu:

-    Člověk v tísni, o. p. s. (www.clovekvtisni.cz), 
-    Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany Moldavské republiky (www.mmpsf.gov.md)

Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Kontaktní osoby: 
Markéta Hulmáková (projektová manažerka), e-mail: hulmakova@cmhcd.cz, tel.: +420 775 582 223; 
Pavel Říčan (manažer expertního týmu), e-mail: rican@cmhcd.cz, tel.: +420 775 552 166