Projekt spolupráce psychiatrických léčeben s mimonemocniční péčí (1998)

Záměrem projektu bylo zahájení spolupráce psychiatrických léčeben Bílá Voda, Havlíčkův Brod, Jihlava a Opava s mimonemocničními službami s cílem celkově podpořit aktivní roli psychiatrických léčeben při vzniku a rozvoji komunitních služeb.
Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.