projekt Změna (od roku 2004)

V rámci spolupráce Nadace Academia Medica Pragensis a Centra probíhá celonárodní aktivita zaměřená svou činností na boj proti stigmatu a diskriminaci z důvodů psychiatrického onemocnění. Činnosti v rámci projektu jsou zacíleny na pozitivní změny ve vnímání duševních chorob a psychiatrického oboru ze strany veřejnosti a státní správy. Svojí destigmatizační činností projekt podporuje zahájení transformačního procesu psychiatrické péče v České republice. Projekt Změna je jako jediný v České republice aktivně zapojen do největšího destigmatizačního psychiatrického projektu Open the Doors. Podrobnější informace naleznete na webových stránkáchwww.stopstigma.cz.

Leták projektu Změna ke stažení (pdf 382 kB)