Provozování a zvýšení publicity webových stránek www.stopstigma.cz a on-line poradny v rámci boje s diskriminací duševně nemocných (2009)

Obsahem projektu je podpora provozu webových stránek www.stopstigma.cz, jejich zkvalitnění a propagace mezi odbornou a laickou veřejností, a udržení úspěšného fungování on-line internetové poradny na těchto stránkách. Dále je cílem zvýšit povědomí o existenci anonymní on-line poradny a webových stránek formou setkání s novináři a plakáty v city light vitrínách v Praze. Celý projekt svým obsahem upozorňuje na problém stigmatu, zvyšuje informovanost o duševních poruchách a pomáhá včasné pomoci.

Projekt je podpořen společností Johnson and Johnson.

Obsah

Dokumenty

Akce