Psycho RES.C.U.E. – Psychiatrická residenční péče - aktualizace a obohacení dovedností a kompetencí komunitního pracovníka LEONARDO DA VINCI PROGRAMME (2005 – 2007)

Náplní toho projektu je tvorba struktury vzdělávacího modulu pro komunitní pracovníky (se zaměřením na podporu bydlení). Kromě Centra na tomto projektu spolupracuje dalších pět organizací, a to z Itálie, Nizozemska, Skotska, Řecka a Lotyšska. V roce 2005 proběhlo ve všech šesti zemích mapování vývoje a současné situace v oblasti péče o duševní zdraví. V roce 2005 proběhlo ve všech šesti zemích mapování vývoje a současné situace v oblasti péče o duševní zdraví. Informace o projektu také na www.psychorescue.org.