Rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb NNO Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (2013 - 2014)


   
Cílem projektu, podpořeného z Operačního programu Praha – Adaptabilita, je podpora rozvoje a stabilizace NNO Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a zkvalitnění poskytovaných služeb především Vzdělávacího institutu organizace. Bude vytvořen strategický a fundraisingový plán pro organizaci. Pracovníci managementu a další odborní pracovníci organizace se budou vzdělávat v kurzech, na zahraničních konferencích, stáži a v odborné angličtině.

Obsah