Ústavní léčba, lidská práva a hodnocení péče (Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment – ITHACA) (2007 -2010)

ITHACA je tříletý mezinárodní projekt, kterého se účastní zástupci 16 evropských zemí. Hlavníms cílem projektu je vytvoření nástroje pro zjišťování úspěšných a efektivních přístupů v oblasti lidských práv a zdravotní péče v lůžkových zařízeních. ITHACA chce přispět ke zlepšení podmínek v ochraně lidských práv, důstojnosti a celkového zdraví pacientů s duševním onemocněním ve zdravotních a sociálních lůžkových institucích.
Projekt je podpořen Evropskou unií v rámci programů veřejného zdraví.

Obsah

Dokumenty

Akce