Veřejné zdraví – Lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice (2003 - 2004)

Cílem projektu byl návrh koncepce proměny systému péče o duševně nemocné se zaměřením na důsledné hájení a uplatňování všech lidských práv. Výsledkem projektu, který byl připraven v roce 2005, jsou dvě zprávy, které popisují možnosti změn péče o duševně nemocné a kroky k jejich realizaci. Tyto zprávy byly předloženy Komisi pro implementaci oboru psychiatrie při MZ ČR a dalším českým a zahraničním expertům ke zhodnocení. Obě zprávy a závěry jejich hodnocení jsou používány jako zdroj pro další projekty transformace psychiatrické péče v České republice.
Projekt vznikl s podporou Nadace Open Society Fund Praha.

Stáhnutí zprávy ve formátu PDF - 1.část (694 kB)

Stáhnutí zprávy ve formátu PDF - 2.část (598 kB)