Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2012- 2014)

Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizoval Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Více informací o projektu najdete na www.rpkk.cz. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.