Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení účinnosti komunitní psychiatrické péče

Cílem projektu je předložit souhrnný manuál posuzovacích metod a dotazníků v takové podobě, aby se mohly stát popisnou součástí Národních akreditačních standardů zdravotnických zařízení pro hodnocení účinnosti a kvality péče, pro hodnocení spokojenosti pacientů a propojení zdravotních a sociálních služeb v oblasti péče o duševně nemocné.
V současné době probíhá vytváření dotazníku spokojenosti s péčí.

Závěrečná zpráva projektu za rok 2005 (pdf 172 kB)