Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné (První optimální model transformace psychiatrické léčebny) (2006 - 2007)

Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Obsahem projektu je vzdělávání státní správy, samosprávy a odborné veřejnosti v oblasti politiky péče, komunitní péče a transformačního procesu oboru psychiatrie. Cílem je dosáhnout dohody o podobě procesu transformace a optimální péče o duševně nemocné v pražském regionu. Projekt je částečně zaměřen na vytvoření prvního optimálního modelu transformace psychiatrické léčebny, jehož principem je redukce velikosti psychiatrické léčebny a posílení nemocniční péče a sítě ambulantních služeb.

Obsah

Dokumenty