Vzdělávání odborníků v oblasti komunitní péče a rozvoj týmu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (2007-2008)

Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Obsahem projektu je vzdělávání týmu organizace, která podporuje proces transformace psychiatrie směrem ke komunitní péči. Vzdělávání bude probíhat ve třech oblastech: pedagogické, odborné a oblasti managerských dovedností. Vzdělávání bude realizováno formou vzdělávacích seminářů a workshopů, zahraniční stáže, účasti na zahraniční konferenci, studiem odborných zahraničních on-line časopisů.

Obsah

Dokumenty

Akce