Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševnímObsahem projektu bylo vytvoření, akreditace a pilotní ověření kurzu určeného sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Cílem pak posílit jejich schopnosti a dovednosti pro jednání s lidmi s duševním onemocněním tak, aby mohli účinněji intervenovat v zájmu sociálního začleňování těchto lidí.
 Kurz byl zaměřen na specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním s ohledem na projevy nemoci, jejich potřeby, principy péče o tyto osoby: koncept úzdravy, zpřístupnění služeb, multidisciplinarita a zvládání kritických situací. Ústředním tématem kurzu byla komunikace.
 Vzdělání bylo poskytnuto sociálním pracovníkům (pracovníci OSPOD, přidělování příspěvků na péči, opatrovníci, kurátoři) obvodů Statutárního města Ostrava a obcí Karlovarského kraje, kteří o kurz projevili zájem na základě zjišťování předběžného zájmu.
Lektorský tým kurzu se vždy skládal z lektora-profesionála a lektora s vlastní zkušeností. Jedinečná zkušenost peer lektorů se promítla do přípravy obsahu kurzu a způsobu výuky a kurz tak byl více názorný a lépe uchopitelný pro praxi absolventů. Zapojení peer lektorů přispělo ke změně vnímání možností uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce a destigmatizaci. Lektorský tým prošel šestihodinovým školením týkajícím se specifik pracovních pozic sociálních pracovníků státní správy a samosprávy ve vztahu k osobám s duševním onemocněním.
Ke kurzu vznikl výukový materiál, který absolventi dále používají ve své praxi jako základní metodické vodítko pro práci s lidmi s duševním onemocněním a který využívají také jejich kolegové.

Období realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015
Kontaktní osoba: Petra Kubinová, projektová manažerka, kubinova@cmhcd.cz, +420 774 393 704